English text is visible below the pictures

Deutsche text steht under den bilder

Le texte Francais est sous les photos


Chassisnummer 887

Kleur: Hoogglans Zwart

Kilometerstand: 122000 

 

Dit is niet zomaar een zwart gespoten Figaro, nee VEEL meer dan dat.

Zo hebben we ook de witte top gespoten in zwart en heeft hij een nieuw zwart dak en achterruitvinyl!

Om anders dan anderen te zijn hebben we hem 'Gesmooth' wat zoveel betekent dat alle sierlijsten eraf zijn, alle gaatjes dichtgelast en alles superstrak is.  Alleen de chromen dorpels hebben we als accent laten zitten. 

Daarnaast staat hij op 13 inch verbrede stalen velgen met nieuwe 205 en 185mm  brede semislick banden en nieuwe verchroomde sierdeksels voor een extra stoere look!

Hij heeft rondom een nieuwe set chromen bumpers meegekregen (twv 1800 euro) en alle verlichting is voorzien van Led licht (superfel)

Is voorzien van centrale vergrendeling, heeft een nieuw zwart interieur met speciale sportstoelen, gecapitonneerde achterbank en deurpanelen, zwarte vloerbedekking en heeft een uniek zwart dashboard met extra meters voor olie-temp en -druk, Boost, Voltage, digitale GPS Snelheidsmeter en een dikke Dubbeldin audio installatie met bluetooth handsfree....

Maar het meest bijzondere zit onder de motorkap: een getunede 1600 cc 4 cylinder motor met handgeschakelde 5 bak en een JOEKEL van een Turbo met intercooler die er 186 PK uit perst op de voorwielen (vermogensbank uitdraai is aanwezig).....2,5x zoveel als standaard dus!!!

De vering en schokbrekers zijn vervangen door een volledig instelbaar sportonderstel, remmen doet hij met grotere schijven/blokken en remklauwen van een snelle Nissan!

Zwarte vloerbedekking en een nieuwe zwarte mattenset.


Dit is BY FAR de snelste, bruutste Figaro ooit. 


EN: gaandeweg de progressie van de bouw hebben we besloten om de auto gelijk LINKSgestuurd te maken!!!!!

Dus dit is 1 van de handvol Linksgestuurde Figaro's die er zijn op de wereld (alhoewel we jaren geleden besloten hadden om het nooit meer te doen vanwege het vele aanpaswerk, zijn we voor deze SUPER bijzondere auto toch overstag gegaan!)

 

Tegen meerprijs kan de auto voorzien worden diverse audiosystemen, van modern digitaal tot originele Clarion Radio-CD spelers en zelfs een upgrade versie met USB aansluiting, nieuwe CD speler en hoofdtelefoonaansluiting. Het topmodel heeft zelfs een bluetooth carkit ingebouwd voor hands-free bellen.

 


Uiteraard zijn al onze aanpassingen toegepast op deze Figaro, dus aangepast motormanagement, elektrische ramen modificatie, Zekeringenkast aangepast, waterhuishouding herzien, centrale vergrendeling ingebouwd, nieuwe deurspeakers, radio frequenties aangepast, etc, etc.


Wordt geleverd met een nieuwe APK en fraaie 'oud blauwe' decoratieplaten…


€ 23999 euro 

Ja Ja, LINKS gestuurd met 186 PK aan de wielen,de meest brute Figaro ooit!

Grote intercooler, aparte oliekoeler, LED koplampen, Speciale Logo's, alles is anders aan deze One-Off Figaro

2,5 inch Uitlaat van voor naar achter, Klinkt heel goed!, ook achter speciale Logo's

Zwarte top, zwart vinyldak en achterruitvinyl....

                         ALLE chromen strips verwijderd, alle gaatjes dichtgelast, super strak SMOOTH uiterlijk

13 inch wielen met 205mm brede semislicks op verlaagd sportonderstel

Uniek Dashboard met water-, olie-temp, oliedruk, Boost en Voltage meters, GPS Snelheidsmeter en Dikke Audio installatie

                         Sportstoelen.....                                              .... en 5 vernellingen handbak! LINKS gestuurd

Chassis number 887

Colour: High Gloss Black

Mileage: 122000


This is not just a black spray-painted Figaro, no, MUCH more than that.


We also sprayed the white top in black and it has a new black roof and rear window vinyl!


To be different from others, we have 'Smoothed' it, which means that all the moldings are off, all the holes are welded shut and everything is super tight. We only left the chrome sills as an accent.

In addition, it sits on 13-inch widened steel rims with new 205 and 185mm wide semi-slick tires and new chrome decorative covers for an extra cool look!

It has been given a new set of chrome bumpers all around (worth 1800 euros) and all lighting is equipped with LED light (super bright).

Is equipped with central locking, has a new black interior with special sports seats, padded rear seat and door panels, black carpet and has a unique black dashboard with extra meters for oil temperature and pressure, Boost, Voltage, digital GPS Speedometer and a thick Double Din audio installation with bluetooth hands-free....

But the most special thing is under the hood: a tuned 1600 cc 4 cylinder engine with 5-speed manual transmission and a JOEKEL of a Turbo with intercooler that squeezes out 186 HP on the front wheels (power bank printout is available)...2, 5x as much as standard!!!

The suspension and shock absorbers have been replaced by a fully adjustable sports suspension, the brakes are fitted with larger discs/pads and brake calipers from a fast Nissan!

Black carpeting and a new black mat set.This is BY FAR the fastest, most brutal Figaro ever.AND: as the construction progressed we decided to make the car LHD!!!!!

So this is one of the handful of Left Hand Drive Figaros that exist in the world (although we decided years ago never to do it again due to the amount of customization work, we decided to go for this SUPER special car!)


At an additional cost, the car can be equipped with various audio systems, from modern digital to original Clarion Radio-CD players and even an upgraded version with USB connection, new CD player and headphone connection. The top model even has a Bluetooth car kit built in for hands-free calling.Naturally, all our adjustments have been applied to this Figaro, so adjusted engine management, electric windows modification, fuse box adjusted, water management revised, central locking installed, new door speakers, radio frequencies adjusted, etc, etc.


Comes with a new MOT and beautiful 'old blue' decoration plates...€23999 euros


Fahrgestellnummer 887

Farbe: Hochglanzschwarz

Kilometerstand: 122.000


Das ist nicht nur ein schwarz lackierter Figaro, nein, VIEL mehr als das.

Wir haben auch das weiße Verdeck in Schwarz lackiert und es hat ein neues schwarzes Dach- und Heckfenster-Vinyl!

Um uns von anderen zu unterscheiden, haben wir es „geglättet“, was bedeutet, dass alle Formteile entfernt, alle Löcher zugeschweißt sind und alles superdicht ist. Lediglich die verchromten Schweller haben wir als Akzent belassen.

Darüber hinaus steht es auf 13 Zoll verbreiterten Stahlfelgen mit neuen 205 und 185 mm breiten Semislick-Reifen und neuen Chrom-Zierabdeckungen für einen besonders coolen Look!

Es hat rundum einen neuen Satz Chromstoßstangen erhalten (im Wert von 1800 Euro) und die gesamte Beleuchtung ist mit LED-Licht ausgestattet (superhell).

Ist mit Zentralverriegelung ausgestattet, hat einen neuen schwarzen Innenraum mit speziellen Sportsitzen, gepolsterten Rücksitzen und Türverkleidungen, schwarzem Teppich und verfügt über ein einzigartiges schwarzes Armaturenbrett mit zusätzlichen Anzeigen für Öltemperatur und -druck, Boost, Spannung, digitalem GPS-Tachometer und einem dicken Doppel-DIN-Audioinstallation mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung....

Aber das Besondere ist unter der Haube: ein getunter 1600 ccm 4-Zylinder-Motor mit 5-Gang-Schaltgetriebe und ein JÖKEL-Turbo mit Ladeluftkühler, der 186 PS auf die Vorderräder presst (Ausdruck der Powerbank liegt vor)... 2, 5x so viel wie Standard!!!

Die Federung und die Stoßdämpfer wurden durch ein voll einstellbares Sportfahrwerk ersetzt, die Bremsen sind mit größeren Scheiben/Belägen ausgestattet und die Bremssättel stammen von einem schnellen Nissan!

Schwarzer Teppichboden und ein neuer schwarzer Fußmattensatz.Dies ist mit Abstand der schnellste und brutalste Figaro aller Zeiten.UND: Als die Bauarbeiten voranschritten, entschieden wir uns, das Auto als Linkslenker zu bauen!!!!!

Dies ist also einer der wenigen Linkslenker-Figaros, die es auf der Welt gibt (obwohl wir uns vor Jahren aufgrund des Umfangs der Anpassungsarbeiten entschieden haben, dies nie wieder zu tun, haben wir uns für dieses SUPER-Spezialauto entschieden!)


Gegen Aufpreis kann das Auto mit verschiedenen Audiosystemen ausgestattet werden, von modernen digitalen über originale Clarion-Radio-CD-Player bis hin zu einer Upgrade-Version mit USB-Anschluss, neuem CD-Player und Kopfhöreranschluss. Das Topmodell verfügt sogar über ein integriertes Bluetooth-Car-Kit zum Freisprechen.Natürlich wurden alle unsere Anpassungen auf diesen Figaro angewendet, also angepasstes Motormanagement, Änderung der elektrischen Fensterheber, angepasster Sicherungskasten, überarbeitetes Wassermanagement, eingebaute Zentralverriegelung, neue Türlautsprecher, angepasste Radiofrequenzen usw. usw.


Kommt mit neuem TÜV und wunderschönen „alten blauen“ Zierschildern ...23999 EuroNuméro de châssis 887

Couleur : noir brillant.

Kilométrage : 122 000


Ce n’est pas seulement un Figaro peint à la bombe en noir, non, BEAUCOUP plus que cela.

Nous avons également peint le toit blanc en noir et il a un nouveau toit noir et un nouveau vinyle de lunette arrière !

Pour être différent des autres, nous l'avons « lissé », ce qui signifie que toutes les moulures sont retirées, tous les trous sont soudés et tout est super serré. Nous n'avons laissé les seuils chromés que comme accent.

De plus, il repose sur des jantes en acier élargies de 13 pouces avec de nouveaux pneus semi-slicks de 205 et 185 mm de large et de nouveaux caches décoratifs chromés pour un look encore plus cool !

Elle a reçu un nouveau jeu de pare-chocs chromés tout autour (d'une valeur de 1800 euros) et tout l'éclairage est équipé de lumière LED (super brillante).

Est équipé d'un verrouillage centralisé, dispose d'un nouvel intérieur noir avec des sièges sport spéciaux, d'une banquette arrière et de panneaux de porte rembourrés, d'un tapis noir et d'un tableau de bord noir unique avec des compteurs supplémentaires pour la température et la pression d'huile, le Boost, la tension, un compteur de vitesse GPS numérique et un épais Installation audio Double Din avec mains libres Bluetooth....

Mais la chose la plus spéciale se trouve sous le capot : un moteur 4 cylindres de 1 600 cm3 réglé avec une transmission manuelle à 5 vitesses et un JOEKEL d'un Turbo avec refroidisseur intermédiaire qui développe 186 CV sur les roues avant (une impression de la batterie externe est disponible)... 2, 5x plus que la norme !!!

La suspension et les amortisseurs ont été remplacés par une suspension sport entièrement réglable, les freins sont équipés de disques/plaquettes plus grands et d'étriers de frein d'une Nissan rapide !

Moquette noire et nouvel ensemble de tapis noirs.C'est de loin le Figaro le plus rapide et le plus brutal jamais réalisé.ET : au fur et à mesure que la construction avançait, nous avons décidé de fabriquer la voiture à gauche !!!!!

C'est donc l'une des rares Figaro à conduite à gauche qui existent dans le monde (même si nous avons décidé il y a des années de ne plus jamais recommencer en raison de la quantité de travail de personnalisation, nous avons décidé d'opter pour cette voiture SUPER spéciale !)


Moyennant un coût supplémentaire, la voiture peut être équipée de divers systèmes audio, du numérique moderne aux lecteurs CD Clarion Radio d'origine et même une version améliorée avec connexion USB, nouveau lecteur CD et connexion casque. Le modèle haut de gamme intègre même un kit voiture Bluetooth pour les appels mains libres.Bien entendu, tous nos réglages ont été appliqués à ce Figaro, donc gestion moteur ajustée, modification des vitres électriques, boîte à fusibles ajustée, gestion de l'eau revue, verrouillage centralisé installé, nouveaux haut-parleurs de porte, fréquences radio ajustées, etc, etc.


Livré avec un nouveau CT et de belles plaques de décoration 'vieux bleu'...23999€